Privacybeleid

1. Inleiding

Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via uw gebruik van onze site www.domainedeladolce.com. Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 13 jaar.

Marion Autrum (eigenaar van Domaine de la Dolce) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (in deze privacyverklaring aangeduid als "wij", "ons" of "onze").

Contactgegevens

Volledige naam van de rechtspersoon: Marion Autrum handelend als Domaine de la Dolce

E-mail: marion@domainedeladolce.com

Postadres: La Dolse haute, 46700 Montcabrier, Frankrijk

Het is van groot belang dat de informatie die wij over u in ons bezit hebben nauwkeurig en actueel is. Laat het ons weten als uw persoonlijke informatie op enig moment verandert door een e-mail te sturen naar marion@domainedeladolce.com

2. Welke gegevens verzamelen wij over u, voor welk doel en op welke grond wij deze verwerken

Onder persoonsgegevens wordt verstaan elke informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen geanonimiseerde gegevens.

Wij kunnen de volgende categorieën van persoonlijke gegevens over u verwerken:

Communicatiegegevens, waaronder alle communicatie die u ons toestuurt via het contactformulier op onze website, via e-mail of sms. Wij verwerken deze gegevens ten behoeve van de communicatie met u, voor het bijhouden van gegevens en voor de vaststelling, vervolging of verdediging van juridische claims. Onze rechtsgrondslag hiervoor is voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval bestaan uit het beantwoorden van aan ons verzonden mededelingen, het bijhouden van een administratie en het vaststellen, vervolgen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Klantgegevens, waaronder gegevens met betrekking tot onze diensten, zoals uw naam, titel, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en uw bankrekeninggegevens. Wij verwerken deze gegevens om de vakantieaccommodatie voor u te reserveren en om dergelijke transacties bij te houden. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

Gebruikersgegevens, waaronder gegevens over hoe u onze website gebruikt. Wij verwerken deze gegevens om onze website te beheren, om de veiligheid van onze website te waarborgen, om back-ups van onze website en/of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website mogelijk te maken. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.

Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, gegevens over uw browser, de duur van uw bezoek aan pagina's op onze website, paginaweergaves en navigatiepaden, details over het aantal keren dat u onze website gebruikt, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om onze website te bezoeken. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analysesysteem. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website te analyseren, om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen en om relevante website-inhoud te leveren. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons in staat te stellen onze website en ons bedrijf op de juiste wijze te beheren en om ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

Marketinggegevens die gegevens bevatten over uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren. Wij verwerken deze gegevens om relevante website-inhoud te leveren. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval zijn om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.

Wij kunnen klantgegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om relevante website-inhoud te leveren en om de effectiviteit van de reclame die wij u van dienst zijn te meten of te begrijpen. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is legitieme belangen, namelijk om ons bedrijf te laten groeien. Wij kunnen dergelijke gegevens ook gebruiken om andere marketingcommunicatie naar u te sturen. Onze rechtsgrondslag voor deze verwerking is ofwel toestemming of legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Gevoelige gegevens

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens zijn onder meer gegevens over uw ras of etnische afstamming, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als ons wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verzamelen op grond van de wet of volgens de voorwaarden van het contract tussen ons en als u ons deze gegevens niet op verzoek verstrekt, is het mogelijk dat wij de overeenkomst niet kunnen uitvoeren. Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen we onze service die u besteld heeft moeten annuleren, maar als we dat wel doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen naar marion@domainedeladolce.com. In het geval dat wij uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd nieuw doel, zullen wij u op de hoogte stellen en de wettelijke gronden voor verwerking uitleggen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken waar dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming of enige vorm van geautomatiseerde profilering uit.

3. Hoe Wij Uw Persoonlijke Gegevens Verzamelen

Wij kunnen gegevens over u verzamelen door de gegevens rechtstreeks aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door het invullen van formulieren op onze site of door ons e-mails te sturen). Wij kunnen automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt door gebruik te maken van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.

Wij kunnen gegevens ontvangen van derde partijen zoals Google (gevestigd buiten de EU), reclamenetwerken zoals Facebook (gevestigd buiten de EU) en/of aanbieders van zoekinformatie zoals Google (gevestigd buiten de EU).

Bij aankomst in uw vakantieverblijf wordt u gevraagd om een formulier in te vullen met persoonlijke gegevens zoals naam, adres, datum van uw verblijf, enz. Dit is een wettelijke verplichting van onze kant sinds 2014.

4. Marketing Communicatie

Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens om u marketingcommunicatie te sturen is uw toestemming of onze legitieme belangen (namelijk om ons bedrijf te laten groeien).

Op basis van gegevensbescherming en elektronische communicatie kunnen wij u marketing communicatie (jaarlijkse nieuwsbrief) sturen als u (i) al een vakantieverblijf bij ons hebt geboekt of als u (II) met marketing communicatie En als ze in beide gevallen geen bezwaar hebben gemaakt tegen dergelijke marketing communicatie. Maar ze kunnen weigeren om marketing e-mails van ons te ontvangen op elk gewenst moment.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

U ons vragen om marketing communicatie (nieuwsbrieven) te stoppen om hen op elk gewenst moment. Schrijf dan naar marion@domainedeladolce.com.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingmededelingen is deze afmelding niet van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn verstrekt als gevolg van andere transacties, namelijk betalingen voor uw boeking.

5. Openbaarmaking Van Uw Persoonlijke Gegevens

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen:

Dienstverleners die IT- en systeembeheerdiensten verlenen.

Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars.

Overheidsinstanties die van ons eisen dat wij verwerkingsactiviteiten rapporteren.

Wij eisen van alle derden aan wie wij uw gegevens overdragen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan dergelijke derden alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale Doorgifte

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. Veiligheid Van Gegevens

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geraadpleegd worden zonder toestemming. We hebben procedures in de plaats om te gaan met de schending van de gegevens en zal hen en elke relevante regulator van een inbreuk op de hoogte als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

8. Gegevens Retentie Van De Gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Bij het bepalen van het juiste tijdstip voor het bewaren van de gegevens kijken we naar de hoeveelheid, aard en gevoeligheid ervan, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking. Wij zullen de verwerkingsdoeleinden onderzoeken of zij met andere middelen en wettelijke vereisten kunnen worden bereikt. Voor fiscale doeleinden vereist de wet dat wij basisinformatie over onze klanten (waaronder contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende zes jaar nadat zij geen klant meer zijn.

9. Uw Wettelijke Rechten

Onder gegevensbeschermingswetten hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering, restrictie, openbaarmaking, bezwaar tegen verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het verzoek tot intrekking en het recht om toestemming in te trekken.

Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, kunt u ons een e-mail sturen naar marion@domainedeladolce.com.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of excessief is of als u in deze omstandigheden weigert om aan uw verzoek te voldoen.

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek om ons antwoord te bespoedigen.

Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, hebt u het recht om een klacht in te winnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de gegevensbeschermingsautoriteit voor Nederland. Wij zouden u dankbaar zijn als u eerst contact met ons zou willen opnemen als u een klacht hebt, zodat we kunnen proberen deze voor u op te lossen.

10. Koppelingen Met Derden

Deze website bevat links naar websites van derden. Door op deze links te klikken of deze koppelingen mogelijk te maken, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

11. Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of toegang krijgen tot cookies. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, zie onze Cookie Policy.

© 2019 Domaine de la Dolce Alle rechten voorbehouden. Kindvriendelijke vakantie in zuidwest frankrijk.
Orrom Informatique - Conception Sites Web

Conception Sites Web
Orrom Informatique
Puy l'Eveque